نتایج نظرسنجی

نظر شما راجع به اين سايت چيست؟
عالي %23 3
خوب %23 3
متوسط %53 7
مجموع نظرات: 13